Datos personales

Sobre mi

El meu blog és la plataforma on poder exposar narrtives, imatges i filmacions de diversos autors que, en el seu moment, m'han impactat i m'han portat a la reflexió. Vull compartir en tots vosaltres aquestes troballes i, com jo, gaudir d'un petit moment.

Seguidores

jueves, 4 de abril de 2013

INTENTAR COMPRENDRE

imatg.de google-


Comprendre constitueix una de les actituds més humanes i més nobles que puguin niar en l´espirit de tota persona.  És un capteniment que et fa sortir de tu mateix fins a trobar l´altre .T´inclina a conèixer els seus racons més íntims i la seva història llunyana . Comprendre fa establir ponts però no ha de deixar cec a ningú.No permet que un oblidi la lucidesa ni l´exigència moral,però disposa,a desgrat de la lucidesa i malgrat l´exigència ,que hom intenti trobar i ponderar els motius de l´altre.

La comprensió moral inclou una certa fraternització  amb tot .Amb aquesta modalitat un surt d´un mateix i va a trobarse l´altre.Intentem comprendre la manera de ser i d´actuar de l´altre.Volem pervenir fins a les causes que el mouen a ser com ès i a fer el que fa .No s´intenta tant justificar-lo com comprendre ´n la història, els motius i les il.lusions . Breu: procurem posar-nos en la pell de la persona que tenim davant. La formalitat de la comprensió moral rau en el fet de voler pervenir fins a les raons . És un entendre fraternal que ,per aixó  ,s´allunya de tota bunquerització .

Nogensmenys cal aclarir un malantès . La comprensió moral implica entendre els fets però no comporta la seva acceptació,més que més quan són reprovables. La comprensió del comprenent no dóna carta blanca al comprès,no li confereix patent de cors. Hom pot intentar entendre les raons de tothom però,per ètica ,per civisme i per moral pública ,no és acceptable qualsevol comportament. No és admissible que un abusi de la comprensió del mal.Tant la societat com els individus tenen el dret ,fins i tot l´obligació ,de defensar-se de la violencia ,de l´ opressió i dels abusos..

                                                                                       Jordi Llimona

No hay comentarios: