Datos personales

Sobre mi

El meu blog és la plataforma on poder exposar narrtives, imatges i filmacions de diversos autors que, en el seu moment, m'han impactat i m'han portat a la reflexió. Vull compartir en tots vosaltres aquestes troballes i, com jo, gaudir d'un petit moment.

Seguidores

miércoles, 5 de noviembre de 2014

FORMAR-SE GARANTEIX TROBAR FEINA ?

collagista : Waldemar StrempleartQuants cops haurem escoltat : "Té dues carreres , dos màsters , tres idiomes i no troba feina?" . Malauradament avui dia la formacio no garanteix un lloc de treball en relació als coneixements però el que és segur és que ,sense formació . aquesta feina no arribarà mai . Calen llocs de treball de més alta qualificació i una millor relacio entre el món formatiu i el d l´empresa.

Un professor treballa per l ´eternitat : ningú pot predir on acabarà la seva influència ". Valgui aquesta cita de H.B Adams per reflexionar sobre les complexes interrelacions entre formació i mercat de treball.
Hem de formar per a les necessitas del mercat de treball?. Cal fer -ho per les actuals necessitats o per les futures ? En quines competències o coneixements ? Amb quina orientació i quins valors ? Preguntes recurrents i no  gaire sovint ben resoltes , partint del fet que el treball és el factor articulador bàsic de qualsevol societat. La societat i l´economia atuals afegeixen alhora més complexitat a aquest , sens dubte , difícil maridatge . La revolució tecnològica , la creixent globalització de les economies , els reptes globals , el sostre de vidre per a les dones , són tots ells factors que tensionen encara més els interrogants plantejats.

El món del treball és obert i estretament  interralacionat , i no sap de departaments estancats ni d´òrgans administratius tancats en si mateixos .

Donada l´ extrema complexitat , i amb els dèficits a Catalunya , quines haurien de ser les prioritats ? Quines polítiques públiques requerim per afrontar aquests dilemes ? Es tracta de qüestions extremadament delicades que requereixen reflexio i mes estudis específics.

Malgrat tot ,podem apuntar algunes línies :
Major inversió pública per a l´impuls d´estudis de prespectiva , així com foment de plataformes de treball conjunt i estable entre empreses , governs, agents socials, i institucions  acadèmiques .Un exemple interessant en aquesta línia és el de la Plataforma Coneixement , Territori i Innovacio , formada avui dia per 20 empreses i institucions del país .

Cal una creixent inversió pública en educació i una aposta de país per promoure una estructura econòmica de major valor afegit , que comporti l´extensió de llocs de treball de major qualificació i que connecti amb més eficàcia el sistema educatiu i econòmic .

                                                    text.Josep M.Vilalta .

No hay comentarios: